Wat je nog niet wist over de gevolgen van de nieuwe Cao Bouw & Infra

Aldert Faassen ABU, Bouw, Uitzendbureau, Uitzendsector, Wetswijzigingen

Je hebt ‘m vast voorbij zien flitsen: de nieuwe Cao Bouw & Infra die op 21 februari 2019 algemeen verbindend is verklaard (AVV-verklaring). Het 106 pagina’s tellende document roept nogal wat vragen op bij intermediairs. Met name over het toepassen van de inlenersbeloning. In samenwerking met Han Hendriks van VRF Advocaten en uiteraard in ‘jip-en-janneketaal’, zetten we de belangrijkste zaken voor je op een rij.

[Aantal woorden: 887 | Leesduur: 4 minuten]

 

In het kort:

  • Geen verschil meer tussen vakkrachten en nieuwkomers
  • Verandering in het toepassen inlenersbeloning
  • Ook startende uitzendkracht op de bouwplaats heeft direct recht op 20 ATV dagen
  • Kostprijs stijgt [uitgaande van een tientje met ongeveer € 1,50]
  • Geen BBL’er meer als uitzendkracht
  • Vergewisverplichting voor inleners
  • Uitzondering mogelijk door hanteren huidige ABU-Cao die verwijst naar oude AVV-verklaring
  • Overzicht belangrijkste verschillen tussen oude en nieuwe Cao Bouw & Infra

 

Belangrijkste gevolgen van de nieuwe Cao Bouw & Infra: inlenersbeloning en kosten

De nieuwe cao maakt geen onderscheid meer tussen vakkrachten en nieuwkomers in de bouw. Dit heeft gevolgen voor het correct toepassen van de inlenersbeloning. Medewerkers die dus starten als nieuwkomer op de bouwplaats hebben direct recht op 20 ATV-dagen. Het gevolg hiervan is dat je kostprijs omhoog gaat. Je moet er rekening mee houden dat er op een tientje er ongeveer € 1,50 bijkomt.

 

Vergewisverplichting

Een ander gevolg van de nieuwe Cao Bouw & Infra is de vergewisverplichting. In de nieuwe cao staat dat de inlener zich moet vergewissen dat de bepalingen van de nieuwe Cao Bouw & Infra worden nageleefd door de uitzendorganisatie. Anders gezegd, in ‘jip-en-janneketaal’; het bouwbedrijf dat uitzendkrachten ‘inhuurt’, moet er zeker van zijn dat het uitzendbureau de juiste wet- en regelgeving van de nieuwe Cao Bouw & Infra hanteert. Het fenomeen van de vergewisverplichting is niet nieuw  aangezien het al een onderdeel is van de WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid). Wel nieuw is dat het nu expliciet in de nieuwe cao Bouw & Infra staat vermeld. Wanneer de inlener (het bouwbedrijf) niet voldoet aan de vergewisverplichting, dan blijft hij in gebreke. Als intermediair kun je dus vragen verwachten over hoe jij de nieuwe regels hanteert.

 

Toch geen gevolgen?

Intermediairs die de ABU-Cao hanteren, kunnen ervoor kiezen de gevolgen van de nieuwe Cao Bouw & Infra voor nu naast zich neer te leggen. Dit komt omdat in de huidige ABU-Cao wordt verwezen naar bepalingen van de AVV-verklaring van de Cao Bouw & Infra van 7 april 2016. Daar dien je je als uitzendonderneming dus aan te houden. Hetzelfde geldt voor intermediairs die de NBBU-Cao gebruiken. In de NBBU-Cao wordt namelijk expliciet verwezen naar het verschil tussen vakkrachten en nieuwkomers in de bouw en infra sector.

 

Wat kun je als intermediair nu doen?

Optie 1]
Je kunt als intermediair zeggen dat je niet gebonden bent aan de nieuwe AVV-verklaarde Cao Bouw en Infra omdat je de huidige ABU-Cao hanteert die verwijst naar de AVV-verklaring van de Cao Bouw & Infra van 7 april 2016. Wat je in dit geval moet doen als intermediair is de inlenersbeloning toepassen en daarbovenop de toepasselijke bepalingen uit de AVV-verklaarde Cao Bouw & Infra van 7 april 2016.

Optie 2]
Andere optie is dat je wel de AVV-verklaarde Cao Bouw & Infra per 21 februari volgt en alle nieuwe aanvullende bepalingen toepast.

Flexpedia kiest voorlopig voor optie 1. Dit doen we totdat de nieuw ABU-Cao wordt afgesloten en algemeen verbindend wordt verklaard. Daarin zal namelijk verwezen worden naar de nieuwe AVV-verklaarde Cao Bouw & Infra. Dan zijn we dus verplicht deze toe te passen. De huidige ABU-Cao loopt tot 31 mei 2019. De verwachting is dat de nieuwe ABU-Cao rond juni / juli dit jaar wordt afgesloten en algemeen verbindend wordt verklaard.

Als intermediair ben je natuurlijk vrij in het kiezen van optie 2. Het kan ook voorkomen dat de inlener vereist dat voor optie 2 wordt gekozen. In dat geval passen we direct alle nieuwe aanvullende bepalingen toe die voorkomen uit de AVV-verklaarde Cao Bouw & Infra van 21 februari 2019.

 

Verschillen tussen de AVV-verklaring Cao Bouw & Infra van 7 april 2016 en die van 21 februari 2019

Nog even de belangrijkste verschillen voor jou op een rij:

1] De nieuwe AVV-verklaring kent geen onderscheid meer tussen nieuwkomers en vakkrachten. Dat betekent dat ook uitzendkrachten die als nieuwkomer werkzaam zijn op de bouwplaats recht hebben op aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals vermeld in bijlage 2 van de Cao Bouw & Infra [zie pagina 81]. Zo hebben zij onder andere recht op 20 ATV dagen.

2] In bijlage 2 artikel 59  [zie pagina 60 van de nieuwe AVV-Verklaring] staat: Ziektekostenverzekering, integraal van toepassing. Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld. Dit houdt in dat ‘de werknemer recht heeft op een bijdrage van zijn werkgever van € 17,50 per maand, indien de werknemer een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten die samen met de basisverzekering ten minste dekking geeft voor de kosten van fysiotherapie, ergotherapie en psychologische zorg.’ De inlener moet zich ervan vergewissen dat deze arbeidsvoorwaarde ook wordt toegepast door de uitzendorganisatie.

3] BBL’ers moéten in dienst zijn van het bouwbedrijf of opleidingsbedrijf. Zie [artikel 65 lid 2 – pagina 45 van de nieuwe AVV-Verklaring]. Hiermee worden uitzenders uitgesloten.

 

Voor degene die het naadje van de kous willen weten:

Klik hier voor de Bouw & Infra 2019 – Verbindendverklaring CAO-bepalingen

Klik hier voor de Cao Bouw & Infra op de site van de ABU

Dat was ‘m. We hopen dat je hiermee verder kunt. Succes & ‘hang loose’

 

TIP! Gratis factsheet: De Payroll Factor Uitgelegd 
In deze factsheet leggen we je uit hoe de kostprijs van payroll bedrijven én de payroll factor is opgebouwd. In jp-en-janneketaal met heldere rekenvoorbeelden. Zo weet je exact waar je voor betaalt én waarom! Kortom: alles wat je wél moet weten maar veel payroll bedrijven je niet vertellen.

Na het lezen van deze factsheet:

 Weet je wat de kostprijs is en hoe de omrekenfactor is opgebouwd
 Weet je exact waarvoor je betaalt voor payroll services én waarom
 Inzicht en toelichting op de onderdelen van de payroll kostprijs en de factor
Exacte berekening van de payroll factor
Weet je precies hoe je payroll offertes vergelijkt en waar je op moet letten


Download gratis de factsheet

Wij beloven verantwoord om te gaan met jouw gegevens. AVG-proof.
Zonder poespas dus! Wil je weten hoe wij dit klaren? Check hier onze privacyverklaring.