WAB - Wet Arbeidsmarkt in Balans - Flexpedia - payroll

[Wab update-deel 2] De stand van zaken voor ondernemers! #Wet arbeidsmarkt in balans

Aldert Faassen ABU, Agrarisch, Beveiliging, Bouw, Business tip, Callcenter, Horeca, Kleinmetaal, Ondernemers, Payrolling, Uitzendbureau, Uitzendsector, Wab

Werkgeversorganisaties zijn tegen. De vakbonden zijn tegen. Zelfs de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, is er geen voorstander van. Blijkbaar is iedereen tegen de Wab! #fail?! Of toch niet? Belangrijker nog; hoe nu verder? Hoogtijd voor een nieuwe update. Het blijft koffiedik kijken maar je bent dan in ieder geval op de hoogte.

[493 woorden | leesduur: 3 min.]

 

Ondanks alle kritiek, diende minister Koolmees (SZW) begin november 2018 zijn Wab-voorstellen in bij de Tweede Kamer. Met de Wab, Wet arbeidsmarkt in balans, heeft de minister voor ogen de arbeidsmarkt beter in balans te brengen door de kloof tussen vast en flex te dichten. Zijn streven is de Wab vanaf 1 januari 2020 in te voeren. De Tweede Kamer heeft dinsdag 5 februari een aantal Wab-voorstellen akkoord bevonden. Nu ligt de ‘Wab-bal’ bij de Eerste Kamer om het wetsvoorstel goed of af te keuren.

De belangrijkste Wab-voorstellen in jip-en-janneketaal voor de ondernemer.
Vast minder vast doordat ontslagredenen opgeteld mogen worden. Hierdoor kun je als ondernemer je medewerker makkelijker ontslaan. Kortom: we gaan weer terug naar de situatie van voor de Wet werk en zekerheid.

– Ontslagvergoeding, ook wel transitievergoeding, geldt vanaf dag 1. Werknemers krijgen dus vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. Nu geldt dit pas met een dienstverband vanaf twee jaar. Kortom: we gaan weer terug naar de situatie van voor de Wet werk en zekerheid.

– Meer rechten voor oproepkrachten. Zo moet de oproepkracht minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan per cao worden verkort tot één dag.

– Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Dit is voor een groot gedeelte al jaren zo geregeld, maar het idee is nu ook om de secundaire arbeidsvoorwaarden gelijk te trekken. Ook krijgen ze recht op een gelijkwaardiger pensioen.

– Hogere WW-premie voor flex-medewerkers. Uitzendarbeid wordt daardoor over de hele linie duurder. Jongeren tot 21 jaar uitgezonderd. Wanneer zij niet meer dan twaalf uur per week werken, vallen ze onder het lage WW-tarief.
Meer Wab-voorstellen? Check hier onze blog.

De eventuele gevolgen vanaf 2020 voor ondernemers
Als de Eerste Kamerleden het wetsvoorstel goedkeuren, worden flex-medewerkers een stuk duurder en ontslag makkelijker. Het kabinet hoopt hiermee dat werkgevers meer werknemers in vaste dienst nemen. Of dat met de Wab gaat lukken, is nog maar de vraag. Arbeidsrecht experts waarschuwen voor het waterbed-effect omdat nieuwe zzp-regels nog niet zijn doorgevoerd. Door nu strengere regels voor flexwerk door te drukken, stimuleer je namelijk de inhuur van flexibele zzp-ers. Anders gezegd; je onderdrukt iets (flexwerk), en ergens anders komt er wat naar boven (flexibele zzp’ers).

Dolende zzp’ers in de nasmeulende ‘Wab-ruïnes’
De Wab rammelt aan alle kanten en de vraag naar flexibele arbeidskrachten blijft onverminderd hoog. Het vermoeden bestaat dat we daarom na verloop van tijd te maken krijgen met nasmeulende ‘Wab-ruïnes’ met nog meer ronddolende zzp’ers als schijnzelfstandigen. En dat is nou net wat het kabinet juist niet wenst.

Hoe nu verder?
Zoals gezegd ligt de ‘Wab-bal’ nu bij de Eerste Kamer om de voorstellen goed of af te keuren. Afwachten dus. Maar don’t worry! We houden alle ontwikkelingen voor je in de smiezen.

Aansluitende kennistip

1x per maand een kennistip waar je echt wat aan hebt gratis in je mailbox? Meld je aan.

Wij beloven verantwoord om te gaan met jouw gegevens. AVG-proof. Zonder poespas dus!

Wil je weten hoe wij dit klaren? Check hier onze privacyverklaring.