We love the LIV, maar de LIV gaat veranderen

Aldert Faassen Finance, Ondernemers, Payrolling, Uitzendbureau, Uitzendsector, Wetswijzigingen

Met veel tromgeroffel zag de LIV in 2017 het levenslicht. Een fiscale regeling waar veel ondernemers / werkgevers nu van profiteren. Het financiële voordeel kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Katsjing! Maar helaas wordt de LIV gedeeltelijk aan banden gelegd. In deze blog leggen we je in jip-en-janneketaal uit wat de LIV is, wat er verandert en wat het voor jou, als intermediair, ondernemer en werkgever, betekent.

[856 woorden | leesduur: 4 min.]
In deze blog:

– Wat is de LIV?
– De LIV history
– Hoe werkt het in de praktijk
– Financieel voordeel voor werkgever / ondernemer
– Waarom versobering?
– Wat verandert er?
– Gevolgen van de versobering

Wat is de LIV?

De LIV staat voor Lage-InkomensVoordeel. Het is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers / werkgevers om werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen én in dienst te houden.

The history

De LIV is in het leven geroepen om iets te doen aan de kwetsbaarheid van mensen met een laag opleidingsniveau op de arbeidsmarkt. In 2013 was namelijk 12% van de laagopgeleide beroepsbevolking (basisonderwijs, vmbo of mbo-1) werkloos t.o.v. 5% van de hoogopgeleide beroepsbevolking. Ook armoede kwam twee keer zoveel voor onder de laagopgeleiden dan bij de hoogopgeleide mensen (bron: CBS). Uiteraard een situatie waar je niet blij van wordt. Het kabinet wilde daarin verandering brengen door het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een laag opleidingsniveau en relatief laag loon in dienst te nemen. Door de financiële tegemoetkoming van de LIV daalden de werkgeverslasten op arbeid van deze mensen zodat de kansen op de arbeidsmarkt voor hen aanzienlijk werd vergroot. Sinds de invoering in 2017 profiteren zowel werknemer als werkgever van de regeling.

Hoe werkt de LIV en wat is het maximale voordeel voor de werkgever?

De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor de ondernemer / werkgever is opgesplitst in twee categorieën. Er is een categorie voor mensen die tussen 100% tot 110% van het WML (= wettelijk minimumloon) verdienen. Voor hen is er maximaal € 2.000,- per jaar tegemoetkoming mogelijk. Voor mensen die vallen binnen de categorie 110% tot 120% van het WML is € 1.000,- tegemoetkoming mogelijk. De werknemer moet dan wel een baan hebben van minstens 24 uur per week en minimaal 1.248 uur op jaarbasis. Het financiële voordeel voor werkgevers kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Geen wonder dat we er groot fan van zijn.

Hoe werkt de LIV exact?

In eerdere blogs over het lage-inkomensvoordeel  leggen we uit hoe het werkt. Kort samengevat wordt de LIV gekoppeld aan de verloonde uren die door werkgevers zijn opgegeven via de loonaangifte. In de categorie 100% tot 110% van het WML is het voordeel € 1,01 per uur en in de categorie 110% tot 120% van het WML is het voordeel € 0,51 per uur.

Financieel voordeel voor ondernemers / werkgevers

Je mag van de HR & Payroll Superhelden van Flexpedia verwachten dat we exact uitrekenen wat het LIV-voordeel is voor onze klanten. We achterhalen het totale bedrag en vermelden dat in een ‘feestelijke LIV Message’. Een melding waar onze klanten blij van worden. We regelen vervolgens de verdere administratieve zaken met onder andere de Belastingdienst. Dat is een hoop gedoe. Maar het eindresultaat vergoedt veel. Want rond de maand september zorgen we ervoor dat de financiële tegemoetkoming van de LIV op de bankrekening van onze klanten is gestort. Klanten blij! Wij blij!

Waarom nu versobering?

Eén van de doelstellingen van dit kabinet is de AOW-leeftijd minder snel te verhogen. Om dit te kunnen financieren heeft men gezocht naar euro’s. Die euro’s willen ze binnenharken door de LIV te versoberen. Helaas, maar waar. Het wetsvoorstel is namelijk op 17 juni jl. gepubliceerd en is inmiddels ook al aangenomen door de Tweede Kamer.

Wat verandert er?

In samenwerking met onze partners van Mazars zetten we de belangrijkste veranderingen zo kort en bondig mogelijk voor je op een rij:
Normale LIV:
Per 2020 wordt het  niet meer in twee categorieën opgedeeld maar vastgesteld op € 0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000 per werknemer per kalenderjaar. De hoge LIV van € 1,01 er verloond uur, met een maximum van € 2.000 komt dus te vervallen.

De bandbreedte van het gemiddeld uurloon wordt naar alle waarschijnlijkheid € 10,05 – € 12,58 (= 100% tot 125% van het WML (=wettelijk minimumloon).

Jeugd-LIV:
Ook de jeugd-LIV kent wijzigingen. Per 2020 wordt het gedifferentieerde bedrag aan jeugd-LIV gehalveerd. Per 2024 wordt het jeugd-LIV helemaal afgeschaft.

Gevolgen van de versobering van de LIV

Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om de concluderen dat het financiële voordeel een stuk lager wordt dan de afgelopen jaren. Dat is balen. En helaas kunnen we er niet meer van maken dan dit. Je bent in ieder geval op de hoogte. Dat was ‘m tot zover. And don’t worry! We keep you posted! Direct meer weten? Neem contact op met jouw HR of Payroll Superheld van Flexpedia of stuur  hier een e-mail.

Aansluitende kennistip

1x per maand een kennistip waar je echt wat aan hebt gratis in je mailbox? Meld je aan.

Wij beloven verantwoord om te gaan met jouw gegevens. AVG-proof.
Zonder poespas dus! Wil je weten hoe wij dit klaren? Check hier onze privacyverklaring.