Flexpedia Newsroom

[Wab update] Veel kritiek op Wet Arbeidsmarkt in balans door vrees ‘waterbed’-effect

Aldert Faassen ABU, Agrarisch, Beveiliging, Bouw, Callcenter, Culturele sector, Flexpedianen, Horeca, Ondernemers, Payrolling, Uitzendbureau, Uitzendsector, Wetswijzigingen

Het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (Wab) is vorige week ingediend bij de Tweede Kamer. Minister Koolmees (SZW) tracht met de Wab een ‘nieuwe balans te vinden tussen zekerheden aan de ene kant en kansen voor werknemers aan de andere kant.’ Regels voor de flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet gaan op de schop. Concreet: flex wordt een stuk duurder door o.a. hogere WW-premie, ontslag wordt gemakkelijker. Volgens veel experts is de wet ontoereikend en werken de voorgestelde maatregelen zelfs averechts. Hoogtijd voor een Wab update met meningen van de experts en de belangrijkste, voorgestelde maatregelen.

[935 woorden | leesduur: 5 minuten]

 

De reacties op de Wab waren begin april van dit jaar ronduit kritisch. Nu minister Koolmees ondanks alle kritiek van de Raad van State en overige partijen uit de markt zijn wetsvoorstel heeft ingediend bij de Tweede Kamer, zijn de rapen gaar.

De Raad van State (RvS), een gerenommeerde adviesclub met ‘knappe koppen’, heeft minister Koolmees gewezen op de gevaren. De RvS vreest voor een ‘waterbed’-effect. Dit omdat de ‘onderliggende problemen die zorgen voor gebrek aan balans tussen vast en flex niet zijn opgelost.’ Het wetsvoorstel bevat ook maatregelen voor payroll. De RvS had deze maatregelen afgeraden, ook de ruimere proeftijd bij langere contracten is volgens de RvS niet slim omdat ‘deze in de praktijk als een nieuwe escape naar flex kan worden gebruikt.’

Hendarin Mouselli, advocaat arbeidsrecht bij VRF Advocaten, is niet te spreken over de Wab en vooral niet over de handelswijze van de minister. In een recente reactie op LinkedIn verbaast zij zich over het feit dat er nauwelijks geluisterd wordt naar het advies van de RvS én de markt. “Het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans brengt op het punt van payrolling ongelijkheden tussen uitzendkrachten en payrollwerknemers. Tegelijkertijd is onvoldoende zeker dat de maatregelen de positie van payrollwerknemers daadwerkelijk zullen versterken. Hopelijk hebben de leden van de Tweede Kamer wel altijd contact met en luisteren zij wel naar de markt en de Afdeling advisering van de Raad van State.”

Ook arbeidsrechtadvocaat Max Keulaerds uitte in het FD van 8 november zijn verbazing over bijvoorbeeld het voorstel van de ruimere proeftijd van vijf maanden. “Ik heb nog nooit iemand gesproken die denkt dat vaste contracten hierdoor aantrekkelijker worden”, aldus Keulaerds.

Gert-Jan Butter, Flexpedia aanvoerder, sluit zich aan bij de kritiek van de RvS en hekelt de handelswijze van minister Koolmees: “Wanneer je van alle kanten door arbeidsrecht experts, fiscalisten en gerenommeerde partijen wordt geadviseerd je plannen te herzien en je slaat vervolgens de adviezen van die experts in de wind, dan ben je aan het dwalen en met alle respect niet geschikt voor je job.”

Ook Jurriën Koops, directeur ABU, heeft zijn bedenkingen. In de ABU Nieuwsbrief zegt hij: “De balans tussen vast en flex wordt schever en de wet zal zorgen voor een versnelde vlucht naar zzp en andere ongereguleerde vormen van flexibel werk. De nieuwe wet neemt het ‘waterbed-effect’ op de arbeidsmarkt niet weg. Regulering van zzp laat – zoals bekend – voorlopig nog op zich wachten.”

Uitzendbrancheorganisatie NBBU is nog kritischer. In haar reactie op het platform Flexnieuws meldt de NBBU: “De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) zaagt aan de poten van het uitzenden, het uitzenden wordt extreem duur en ook de opstapfunctie van de uitzendbranche komt in het geding.”

De ‘bal’ ligt nu bij de Tweede Kamer. Wordt vervolgd dus. We houden je op de hoogte. Meer weten over de voorgestelde maatregelen van de Wab? We hebben de belangrijkste punten voor je op een rij gezet.

Belangrijkste voorgestelde Wab maatregelen:
[bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid]

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat een aantal samenhangende maatregelen. Hieronder volgen de belangrijkste:

 • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever nog volledig voldoen aan één van de acht ontslaggronden. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan maximaal een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.
 • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Nu geldt dit pas vanaf een dienstverband vanaf twee jaar.
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Dit wordt voor iedereen een derde maandsalaris per gewerkt jaar.
 • De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.
 • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.
 • Verlenging van de proeftijd voor werkenden die meteen een vast contract krijgen, van twee maanden naar vijf maanden.
 • De opeenvolging van tijdelijke contracten, de zgn. ketenbepaling, wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie tijdelijke contracten in twee jaar te aan te gaan. Dit wordt drie jaar.
 • Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.
 • Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.
 • Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. (Dit is voor een groot gedeelte al jaren zo geregeld, maar het idee is om nu ook de secundaire arbeidsvoorwaarden gelijk te trekken (red.). Ook krijgen ze recht op een adequaat pensioen. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.
 • Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag
  [lees hier het volledig nieuwsbericht op de site van de SZW]

 

AANSLUITENDE KENNISTIP

1x per maand een kennistip waar je echt wat aan hebt gratis in je mailbox? Meld je aan.

Wij beloven verantwoord om te gaan met jouw gegevens. AVG-proof. Zonder poespas dus! Wil je weten hoe wij dit klaren? Check hier onze privacyverklaring.