ET-regeling, payroll, flexpedia, ET regeling, ET

ET-regeling interview: wat betekent de ‘uitruil’? Hoe werkt het? En wat zijn de voorwaarden?

Arne Lont ABU, Agrarisch, Bouw, Business tip, Cash, ET, ET regeling, ET-regeling, extraterritoriale kosten, Flexpedianen, Kleinmetaal, Payrolling, Uitzendbureau, Uitzendsector

Met 8 vragen en antwoorden gaan we de ET-diepte in. Payroll-specialist en Flexpedia-aanvoerder Bart Imming verheldert de ‘uitruil’ en de voorwaarden aan de hand van berekeningen.

[1051 woorden | leesduur 6 min.]

 

ET-regeling interview in het kort:
  • Wat is de ET-regeling?
  • Wat betekent de uitruil?
  • Welke voorwaarden gelden er?
  • Hoe bereken je de uitruil?
  • Voorbeeld berekeningen
  • Uitruilen onder het WML met SNF certificering
  • Nadelen van de uitruil
  • Gratis advies en leestip

 

Wat is de ET-regeling?

“De uitzendbranche heeft een bijzondere regelgeving voor arbeidsmigranten, namelijk de ET-regeling. ET is de afkorting voor extraterritoriaal. De regeling is een belastingregeling voor in het buitenland wonende medewerkers die tijdelijk in Nederland werken. In de ABU-cao staat omschreven dat een buitenlandse medewerker een deel fiscaal belast loon kan afstaan tegen verkrijging van een gelijk bedrag aan onbelaste kostenvergoeding. Oftewel in jip-en-janneketaal: de werkgever houdt een stukje van het brutoloon in dat vervolgens netto aan de medewerker wordt uitgekeerd. Waardoor de buitenlandse werknemer een hoger nettoloon overhoudt. Omdat er wordt uitgeruild op het brutoloon, zijn de werkgeverslasten in verhouding lager. Een kostenbesparing dus!”

 

Wat betekent de uitruil van de ET-regeling en hoe werkt het?

“De uitruil van de ET-regeling is het bedrag dat wordt ingehouden op het brutoloon en netto weer wordt uitgekeerd. Je bepaalt een bedrag wat je netto wilt vergoeden aan je medewerker. De netto vergoeding is dus het daadwerkelijke bedrag dat een medewerker ontvangt. Een andere benaming is ook wel ‘feitelijke ET-kosten”.

“81% van deze netto vergoeding wordt in mindering gebracht met het brutoloon. Stel, je wilt €150,- netto vergoeden dan wordt het bedrag dat je uitruilt: €150 / 100 * 81 = €121,50.”

 

Welke voorwaarden gelden er bij de uitruil berekenen van de ET-regeling?

“Er zijn eigenlijk drie voorwaarden waar je rekening mee moet houden om de uitruil te berekenen. Ten eerste is de uitruil 81% van de netto vergoeding. De volgende voorwaarden is de 30% regeling. De uitruil mag niet meer zijn dan 30% van het feitelijk loon. Het feitelijk loon is het brutoloon exclusief toeslagen. En na de uitruil mag het overgebleven brutoloon niet lager zijn dan het geldende wettelijk minimumloon.”

Wat je maximaal mag uitruilen is 30% van het feitelijk loon. Check altijd of je dit maximum niet overschrijdt.”

 Hoe bereken je de uitruil? En hoe blijf je binnen de lijnen van de regeling?

“De uitruil kan ik voor je berekenen aan de hand van een voorbeeld. Laten we uitgaan van een Poolse medewerker die tijdelijk in Nederland woont en werkt 38 uur in de week tegen een uurloon €13,-. Het brutoloon is: €494,- per week. Dit is ook gelijk het feitelijk loon in dit voorbeeld. Wat we netto willen vergoeden is €153,-. De uitruil berekenen we in 3 stappen.”

 

1] De uitruil

“Het maximaal uit te ruilen bedrag is 81% van het werkelijke bedrag (ET-kosten). Oftewel: het bedrag dat je uitruilt, is 81% van de netto vergoeding.

De werkelijke ET-kosten bedragen €153,-.

De uitruil bedraagt dan €153,- x 0,81 (81%) = €123,93.”

 

2] Controle 30% regeling

“Nu gaan we controleren of dit wel volgens de voorwaarden gaat. Is de uitruil meer dan 30% van het feitelijk loon?

Feitelijk loon                                                         €494,-

Uitruil 30% regeling: €494,- x 30% (0,30)          €148,20

Werkelijke uitruil                                                  €123,93

Resultaat 30% regeling                                       €24,27

Volgens de 30%-regeling is er nog €24,27 aan ‘ruimte’. Zoals je weet, wordt de uitruil begrensd tot het wettelijk minimumloon. Dit moet dus eerst gecontroleerd worden.”

 

3] Controle WML

“Vervolgens de tweede controle. Blijft er genoeg brutoloon over na de uitruil zodat de grens van het wettelijk minimumloon niet overschreden wordt?

Bruto uurloon is:                                                   €13,-

Wettelijk minimumloon:                                       €9,82

Verschil:                                                                  €3,18

Uitruil €3,18 x 38 uur:                                           €120,84

De uitruil staat op €123,93. Wat maximaal uitgeruild mag worden is €120,84. Oftewel €3,09 te veel. De arbeidsmigrant heeft vast ook bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd. In dat geval kan de €3,09 daarmee worden gedekt. De netto vergoeding van €153,- is dan mogelijk.”

[Let op!] Dit zijn fictieve voorbeeld berekeningen

 

Nu de uitruil berekend is, hoe ga je verder? Hoe werkt dat precies?

“Het brutoloon is nu verlaagd met maximaal €123,93. Het netto bedrag dat overblijft, wordt verhoogd met de netto vergoeding volgens de ET-regeling. In dit geval €153,-. Het nieuwe loon van de arbeidsmigrant is netto altijd hoger.”

 

Wat is een SNF certificering? En waarom mag je dan wel uitruilen onder het WML?

“SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. Het SNF Keurmerk toont aan of de huisvesting voor je buitenlandse medewerkers voldoet aan norm van de SNF. Dat is goed nieuws! Het betekent namelijk dat je huisvesting in goede staat verkeert is. Met de SNF certificering mag je huisvestingskosten uitruilen onder het wettelijk minimumloon. Als je kijkt naar het vorige voorbeeld is de certificering ontzettend handig. In ons vorige blog lees je 4 stappen om gecertificeerd te worden.”

 

Het klinkt als muziek in de oren. Zijn er ook nadelen van de ET-regeling? Zo ja, welke?

“De ET-regeling heeft zo zijn nadelen. Niet ontzettend schokkende nadelen máár wel een aantal die ondernemers dienen te weten. En eigenlijk geldt dat alleen voor medewerkers. Een deel brutoloon wordt verlaagd. Dat betekent dat arbeidsmigranten in verhouding minder pensioen, reserveringen en sociale premies opbouwen.

De ziekte uitkering is tevens lager. En ja, dat vloeit ook weer voort uit de verlaging van het brutoloon. Medewerkers krijgen namelijk een percentage doorbetaald van hun brutoloon bij ziekte. In de praktijk hebben arbeidsmigranten hier nauwelijks last van, omdat zij minder vaak een beroep doen op het Nederlandse sociale stelsel en hier ook wekelijks voor gecomponeerd worden in de vorm van een hoger netto loon.”

 

Het lijkt een vrij complexe regelgeving. Wat adviseer jij ondernemers?

“De ET-regeling is zeker complex. Maar dat betekent niet dat je er geen gebruik van moet maken. Buitenlandse medewerkers en de ondernemers profiteren er écht van. Ondernemers adviseer ik wel om de personeelsadministratie uit te besteden bij partijen die verstand hebben van de ET-regeling. Kies een payroll-bedrijf of uitzendbureau die het NEN 4400-1 certificaat draagt. Wij worden streng gecontroleerd door de SNA (Stichting Normering Arbeid).”

 

Aansluitende leestip: Voor intermediairs en ondernemers met arbeidsmigranten

Dat was ‘m. Ons interview over de ET-regeling. Meer weten over de ET-regeling? Download nu ons ET Dossier. Speciaal voor intermediairs en ondernemers met arbeidsmigranten.

Na het lezen van dit dossier:

Weet je wat de ET-regeling is en hoe het werkt
Begrijp je de voor- en nadelen. Hint: kostenbesparing op personeel
Weet je hoe ET-regeling berekend wordt en waar je op moet letten
Begrijp je het belang van huisvesting en de 4 stappen naar je SNF certificering
Heb je inzicht hoe de ET-regeling in de praktijk werkt: klantcasus

 

Download gratis het ET Dossier

Wij beloven verantwoord om te gaan met jouw gegevens. AVG-proof.
Zonder poespas dus! Wil je weten hoe wij dit klaren? Check hier onze privacyverklaring.

 

[Infobox] Bart Imming (35),  sr. payroll consultant, ‘aanvoerder’ van Flexpedia en initiatiefnemer van de nieuwe wereld van payroll. Bart Imming is al jaren actief als payroll consultant en finance-specialist. Met zijn consultant functie adviseert Bart ondernemers over flexibel ondernemen, factoring én het toepassen van de juiste wet- en regelgeving zoals onder andere de ET-regelingLIV, LKVopvolgend werkgeverschap. Met als doel: ondernemers vooruit te helpen in flexibel ondernemen én goed werkgeverschap. Lees hier verder op de Flexpedia site hoe ondernemers blij worden van de nieuwe wereld van payroll.