[ATV VERVOLG] 4 stappen om de ATV dagen reservering te berekenen in tijd. Wat is het? Hoe werkt het?

Arne Lont ABU, Bouw, Business tip, Kleinmetaal, Ondernemers, Payrolling, Uitzendbureau, Uitzendsector

Heb je als ondernemer te maken met ATV dagen? En wil je exact weten welke kosten hiermee gepaard gaan? In dit blog wijzen wij jou de weg naar de ATV-finish.

[541 woorden | Leesduur: 3 min.]

 

In ons vorige ATV-blog volgden we 4 stappen om de reservering in geld te berekenen. Ook voor de reservering in tijd volgen we 4 stappen. Don’t worry. Het is geen rocket science. Follow these easy ATV-steps en weet vervolgens exact hoeveel je moet reserveren. En voorkom onverwachte uitgaven.

 

ATV dagen in tijd reserveren
Let op wanneer je de ATV dagen in tijd reserveert. Er zijn dan minder dagen waarover je de reserveringen vakantiedagen en feestdagen opbouwt. Dus die reserveringen zijn hoger naarmate er meer ATV dagen zijn. Exact weten hoeveel je moet reserveren? Lees verder bij stap 1.

 

Stap 1] Check het aantal ATV dagen
Verschillende cao’s omschrijven het aantal ATV dagen waar een medewerker recht op heeft. Bijvoorbeeld bouwplaatsmedewerkers (vakkrachten) hebben recht op 20 ATV dagen per jaar. Deze 20 dagen bouwt de medewerker op naarmate hij werkt.

 

Stap 2] Aantal werkbare dagen minus ATV, feest en vakantiedagen
De volgende stap is het vaststellen van de werkbare dagen. In 2019 zijn dit er 261. Máár vergeet niet dat de medewerker een X aantal dagen NIET werkt. Namelijk door de arbeidstijdverkorting (ATV), feest- en vakantiedagen. Op de dagen dat er niet gewerkt wordt, bouwen medewerkers dus geen ATV dagen op.

Bijvoorbeeld als uitzend- en vakkracht op een bouwplaats heb je recht op: 20 ATV dagen, 25 wettelijke vakantiedagen en 6 bovenwettelijke vakantiedagen (feestdagen). De netto werkbare dagen zijn dan: 261 – 20 – 25 – 6 =  209.

 

Stap 3] Bereken het reserveringspercentage
Door het reserveringspercentage te berekenen weet je met welk percentage de kostprijs wordt verhoogd.

 

De formule van het reserveringspercentage is als volgt:
ATV dagen / Netto werkbare dagen * 100% = reserveringspercentage.

 

En nu met een voorbeeld:
We gaan in dit voorbeeld weer uit van het vorige voorbeeld: de bouwplaatsmedewerker (vakkracht) met 20 ATV dagen.

20 / 209 * 100% = 9,52% (afgerond).

 

Stap 4] Bereken de reservering in tijd
Medewerkers werken dus minder door de ATV dagen. Omdat ze minder werken bouwen ze in principe minder vakantie- en feestdagen op. In plaats van bijvoorbeeld 25 vakantiedagen zijn dat bijvoorbeeld maar 23 vakantiedagen. Wat natuurlijk niet eerlijk is.

Om ervoor te zorgen dat het aantal vakantie- en feestdagen evenveel zijn, dien je als ondernemer, deze twee reserveringen te verhogen. Check het tabel hieronder voor een verdere toelichting:

Reserveringen0 ATV dagen20 ATV dagen
ATV dagen0%9,52%
Vakantiedagen (25)10,87% (25/261)11,90% (25/210)
Feestdagen (7)2,61% (6/261)2,86% (6/210)
Kortverzuim0,60%0,60%
Totale reservering14,08%24,89%

De reserveringen zonder ATV dagen is berekend over 261 werkbare dagen. Bij 20 ATV dagen is de reservering berekend over 210 werkbare dagen.

 

[Let op!] Dus door 24,89% te vermenigvuldigen met het brutoloon is dat dan je kostprijs? Nee, vakantietoeslag, werkgeverslasten en voorzieningen komen nog bovenop het brutoloon.

 

Flexpediaans advies
Zorg ervoor dat je rekening houdt met de totale reservering. Reserveer dus de extra ATV-kosten. En bewaar ze apart in je schatkist. En pas weer openen wanneer de medewerker een ATV dag opneemt.


ALLES WETEN OVER ATV? CHECK HIER HET GRATIS ATV DAGEN DOSSIER  

In dit ATV Dossier behandelen we in jip-en-janneketaal alle regels en voorwaarden rondom ATV dagen. Je leert hoe ATV dagen worden gereserveerd en uitgekeerd. Met stap-voor-stap voorbeeldberekeningen en casussen uit praktijk.

Na het lezen van dit dossier:

 Weet je wat ATV dagen zijn en hoe het werkt
 Begrijp je de reserveringen: tijd en geld.
 Weet je hoe de ATV dagen reservering berekend wordt en waar je op moet letten
 Hoe de regels rondom de ATV dagen werken
 Heb je inzicht hoe de ATV dagen in de praktijk werkt

 


Download gratis het ATV Dossier

Wij beloven verantwoord om te gaan met jouw gegevens. AVG-proof.
Zonder poespas dus! Wil je weten hoe wij dit klaren? Check hier onze privacyverklaring.